ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διεθνείς Συνεργασίες

Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια.

Ποιοι Είμαστε

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των Δήμων: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, των μετόχων: Α.Π.Θ., Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Τ.Α, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και των Φορέων Εταιρικότητας: Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

URBACT RiCONNECT

To RiConnect είναι ένα δίκτυο 8 μητροπόλεων που στοχεύουν στην επανεξέταση, τη μετατροπή και την ενσωμάτωση υποδομών κινητικότητας προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι γειτονιές,...
Διαβάστε Περισσότερα

REBUILD – Τεχνολογίες πληροφορικής για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων και την καθοδήγηση στην επανεκκίνηση της ζωής τους

Το Έργο «REBUILD – ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance» έχει στόχο την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων μέσω λύσεων που βασίζονται στις...
Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες

Embracin Έργο

ΤΟ ΕΡΓΟ EMBRACIN Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει στο έργο EMBRACIN. Το έργο “EMBRACIN” προέκυψε από την μικρή αλλά σημαντική εμπειρία του καθηγητή Calò στην Ιταλία,...
Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Συμπερίληψη των Προσφύγων και των Μεταναστών

  Η Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) ανέλαβε το Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της εφαρμογής...
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΣΠΑ

SocialPARK «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης...
Διαβάστε Περισσότερα

e-Vision με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας) Ακρωνύμιο: e-Όραση

Ταυτότητα Έργου Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις