2
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Θεσσαλονίκη, 02/12/2019
Αρ. Πρωτ 469

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και
Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων
και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ 

Δείτε την αίτηση εδώ

Leave a Reply