6
Δεκ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚA ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της Προσκλήσης ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 449/25-11-2019

Δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 449/25-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Δείτε τον πίνακα κατάταξης εδώ

Leave a Reply