24
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, αρ. πρ. 30/24-1-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 317712

e-mail: info@mdat.gr

Θεσσαλονίκη, 24/01/2020

Αριθμ. Πρωτ: 30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Δείτε την Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Leave a Reply