10
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, αρ. πρωτ. 58/10-02-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA

 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ.: 2313 317712

email: info@mdat.gr

 Θεσσαλονίκη, 10/02/2020

Αριθμ. Πρωτ: 58

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης, στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ

Leave a Reply