11
Φεβ

Πρόσκληση έτους 2020, για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

Θεσσαλονίκη, 11-2-2020
Αρ. πρωτ. 60

 Πρόσκληση έτους 2020, για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, του ν. 4412/2016.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Δείτε την αίτηση Μελετητή εδώ και την  αίτηση Εργολήπτη εδώ

Leave a Reply