25
Ιούν

Συνάντηση Εργασίας: Προοπτικές αξιοποίησης της έκτασης πρώην Στρατοπέδου Κόδρα

Προοπτικές αξιοποίησης της έκτασης πρώην Στρατοπέδου Κόδρα:
μεταφέροντας γνώση & σχεδιαστικά πρότυπα του «μοντέλου» του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά


 

Με επιτυχία και ενδιαφέροντα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς, στο πλαίσιο του έργου URBACT RiCONNECT, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Η συνάντηση εργασίας φιλοξενήθηκε στο γραφείο Δημάρχου Καλαμαριάς με συμμετέχοντες από:

 • τον Δήμο Καλαμαριάς, τον Δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη, την Γενική Γραμματέα Ελένη Φύκα, την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ναταλία Παντελίδου και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εύη Δέννη,
 • την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρυσόστομο Καλογήρου και στελέχη της ομάδας έργου URBACT RiCONNECT της ΜΑΘ, Παρασκευή Ταράνη, Δημήτρης Γκατζώνης, Ανθή Τσακιροπούλου, Χρύσσα Κοπρά, Στέλλα Ψυλλάκη και Όλγα Μάντζιου,
 • την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΜΟΔ Α.Ε., τον πρόεδρο Γιώργο Παπαδημητρίου και κλιμάκιο στελεχών της, από την Ομάδα Έργου “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030”, Χριστίνα Χριστίδου και Αντώνης Δραγανίγος
 • εμπειρογνώμονες, στελέχη Δήμου Παύλου Μελά, την Παρασκευή Κούρτη Δ/ντρια της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου και την Τάνια Πολυράβα, πρώην Δ/ντρια της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά και νυν στέλεχος του Γραφείου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης

Το έργο URBACT RiConnect με πλήρη τίτλο «Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities» είναι ένα Δίκτυο 8  Ευρωπαϊκών  φορέων  Μητροπολιτικών  περιοχών  που  στοχεύει  στην  επανεξέταση,  τη  μετατροπή  και  την ενσωμάτωση υποδομών κινητικότητας, προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι γειτονιές, οι πόλεις και οι φυσικοί τόποι. Το μακροπρόθεσμο όραμα του Δικτύου είναι μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και ελκυστική Μητρόπολη για όλους. Οι 8 εταίροι – Μητροπόλεις του Δικτύου είναι:

 1. Barcelona Metropolitan Area, (Ισπανία ‐ επικεφαλής εταίρος),
 2. Area Metropolitana do Porto, (Πορτογαλία),
 3. Obszar Metropolitalny Gdansk‐Gdynia‐Sopot (Πολωνία),
 4. Krakow Metropolis Association (Πολωνία),
 5. Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Ελλάδα),
 6. Vervoerregio Amsterdam (Ολλανδία),
 7. Métropole du Grand Paris (Γαλλία) και Transport for Greater Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο πλαίσιο της συνεισφοράς της στο Δίκτυο έχει προτείνει ως περιοχές εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του RiCONNECT Θεσσαλονίκης, τα δύο πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα, εκτάσεις των Δήμων Παύλου Μελά και Καλαμαριάς αντίστοιχα.

Το γενικό σκεπτικό είναι ότι οι μεγάλες εκτάσεις των πρώην στρατοπέδων αποτελούν σημαντικές αναμονές εδάφους, φύσης και κτηριακού αποθέματος, και είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος διασύνδεσής τους με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, όταν αυτές επανενεργοποιούνται και παύουν να αποτελούν «αστικά κενά» μέσα στο σώμα της πόλης. Επιπλέον, εξετάζονται ως περιοχές μητροπολιτικής σημασίας, που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της συνεκτικής και βιώσιμης Πόλης‐Μητρόπολης στην οποία στοχεύει το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται τα δύο πρώην στρατόπεδα, με διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης των διαδικασιών και σχεδίων αξιοποίησής τους, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επανένταξης και αναζωογόνησης ανενεργών αστικών εκτάσεων.

Στη συνάντησης  εργασίας τέθηκε η ανάγκη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησης της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα, οριοθετώντας τα στρατηγικά βήματα που θα λαμβάνουν υπόψη την αναγκαιότητα κάποιων άμεσων ενεργειών παρέμβασης και θα αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το υφιστάμενο πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο στόχος της συνάντησης εργασίας ήταν να τεθούν οι βάσεις για την μεταφορά γνώσης και σχεδιαστικών προτύπων από την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Μελά στο ομώνυμο πρώην Στρατόπεδο.

Επίσης συζητήθηκαν  οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και ωρίμανσης μελετών, μέσα από διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συνάντηση εργασίας είναι η πρώτη μιας σειράς ενεργειών συνεργασίας που θα ακολουθήσουν μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων αλλά και μιας σειράς δράσεων και ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Δικτύου URBACT RiCONNECT που έχει ορίζοντα υλοποίησης τον Αύγουστο του 2022.


Εικόνες από την συνάντηση εργασίας:


Επιπλέον πληροφορίες:
Πρόσκληση Συνάντησης Εργασίας
Σημείωμα Εργασίας για το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)
RiConnect_Thessalonki
www.urbact.eu

 

Leave a Reply