30
Σεπ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMBRACIN

                                                                             

EMBRACIN PROJECT

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF)

Συνολογικό Προϋπολογισμό: 1,159,705.00 EUR

Διάρκεια: 36 μήνες.

Tο έργο “EMBRACIN” προέκυψε από την μικρή αλλά σημαντική εμπειρία του καθηγητή Calò στην Ιταλία, αντλώντας από μια προσωπική εμπειρία ως πλήθος μεταναστών, ανέπτυξε ένα σχέδιο με τίτλο “6 + 6×6. Αποτελεί το σημείο εκκίνησης για συνεργασία για τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου τοπικών αρχών που προτίθεται να οικοδομήσει, να βελτιώσει και να εκμεταλλευτεί την αξία από τη βάση προς την κορυφή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών. Οι δράσεις αποσκοπούν στην πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα και πλατφόρμες για να μοιραστούν και να επεκταθούν σε αυτήν την εμπειρία, μοντέλο ολοκλήρωσης που μπορεί να ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από τις παραδοχές των 6 + 6×6.

Η εταιρική σχέση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις πολιτικές ένταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, με τελικό στόχο την αύξηση του αριθμού των λιγότερο έμπειρων δήμων και τοπικών φορέων που επιθυμούν να μάθουν από την αυθόρμητη κοινωνική καινοτομία που οδηγεί στην ενσωμάτωση των μεταναστών και την ευημερία της κοινότητας.

Εταιρικό σχήμα: Επικεφαλής Έργου: Δήμος της Πάντοβα, (Ιταλία),  Τεχνικός εταίρος,  Alterevo (Ιταλία), Δήμος της Sala (Σουηδία), Δήμος της Razkrizje (Σλοβενία), Δήμος της Εγκώμης (Κύπρος) και τον υπεύθυνο επικοινωνίας -CSI, (Κύπρος), την Ισπανία (FAMSI με έδρα τη Σεβίλλη) και ο επιστομονικός εταιρός Polibienestar, Πανεπιστήμιο της Βαλέντζιας, (Ισπανία) και Εccar (Γερμανία).

 

Leave a Reply