Κατηγορία

Προκηρύξεις ΜΑΘ

28
Απρ

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης για την υπ’ αρ. πρωτ. 323/02-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή μίας (1) θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών (αρ. πρωτ. 323/02-04-2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης...
Διαβάστε Περισσότερα
28
Απρ

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης για την υπ’ αρ. πρωτ. 322/02-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή μίας (1) θέσης σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (αρ. πρωτ. 322/02-04-2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 321/02-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή μίας (1) θέσης Πολιτιστικού Διαχειριστή/στριας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster»...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 330/5-4-2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 ‐ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 ‐ ΔΟΥ...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 329/5-4-2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 ‐ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 ‐ ΔΟΥ...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 328/5-4-2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 ‐ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 ‐ ΔΟΥ...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 320/02-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή μίας (1) θέσης βοηθού συντονιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster»...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 2313 31 77 12 email: info@mdat.gr Αρ.Πρωτ: 443 Θεσσαλονίκη, 9/4/2021  ...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 317/02-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή: Ενός/μίας βοηθού συντονιστή για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...
Διαβάστε Περισσότερα
5
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για τη στελέχωση των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA  Αρ.Πρωτ: 328 Θεσσαλονίκη, 5/4/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για τη στελέχωση των...
Διαβάστε Περισσότερα
1 2 3 9