Κατηγορία

Προκηρύξεις ΜΑΘ

29
Ιαν

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την υπ’αριθμ. πρωτ. 25/15-1-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θεσσαλονίκη 29-1-2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την επιλογή: στελέχους για την κάλυψη μιας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης, για τη στελέχωση του τμήματος ταχείας ωρίμανσης έργων...
Διαβάστε Περισσότερα
25
Ιαν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ O ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την...
Διαβάστε Περισσότερα
18
Ιαν

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου URBACT – RICONNECT

H Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών...
Διαβάστε Περισσότερα
18
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

H Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) προκηρύσσει μία (1) θέση Διοικητικής Υποστήριξης σε έργα Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης...
Διαβάστε Περισσότερα
4
Ιαν

Πρόσκληση έτους 2021, για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, του ν. 4412/2016.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 Θεσσαλονίκη,...
Διαβάστε Περισσότερα
18
Δεκ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της υπ’αριθ. 500/10-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της υπ’αριθ. 500/10-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή: Ενός/μίας βοηθού συντονιστή (Social Worker/Program Assistant) για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών...
Διαβάστε Περισσότερα
10
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ...
Διαβάστε Περισσότερα
1 2 3 6