Κατηγορία

Προκηρύξεις ΜΑΘ

8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –...
Διαβάστε Περισσότερα
8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «Συμβούλου Δημοσιότητας και Προβολής»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –...
Διαβάστε Περισσότερα
8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας τεχνικών δοκιμών, εργαστηριακών ελέγχων, ανάλυσης και παροχής συμβουλών»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –...
Διαβάστε Περισσότερα
18
Μαρ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 57/8-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης» για την κάλυψη των αναγκών του έργου “DESTI-SMART”.

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ αποφάσισε ότι δίνεται παράταση υποβολής προσφορών της ανωτέρω πρόσκλησης...
Διαβάστε Περισσότερα
18
Ιαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασής του

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Διαδημοτική Εταιρεία των ΟΤΑ Α’ βαθμού της ευρύτερης Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065...
Διαβάστε Περισσότερα